117/2020 απόφαση του Τμήματος Μείζονος - Επταμελούς Σύνθεσης

2020-04-09 00:00:00

117/2020  Άρση αμφιβιλίας περί την δυνατότητα άσκησης προσυμβατικού ελέγχου σε σύμβαση που υπογράφηκε, χωρίς να εκτελεστεί, πριν από την υπαγωγή της στον έλεγχο, και της οποίας οι όροι, μεταξύ των οποίων και ο συντομότερος χρόνος για την υπογραφή της,υπαγορεύθηκαν εξ ολοκλήρου από το νόμο.

117/2020 απόφαση του Τμήματος Μείζονος - Επταμελούς Σύνθεσης

Τύπος: 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!