592/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
08/08/2022

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Έργα). Περιφέρεια ως αναθέτουσα αρχή. Κατασκευή οδικού άξονα. Πλημμέλεια της ανατροπής του πλαισίου επί του οποίου αναπτύχθηκε ο ανταγωνισμός και της κατάταξης κατά σειρά μειοδοσίας των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων ένεκα αδυναμίας εκτέλεσης τμήματος του έργου αυτού, λόγω περιορισμένης ασυμβατότητας της χάραξής του με σχεδιαζόμενο να κατασκευασθεί στην ίδια περιοχή φράγμα. Κρίση ότι δεν συνιστά ουσιώδη τροποποίηση αλλά μία ήσσονος χαρακτήρος τροποποίηση, προσομοιάζουσα με τις de minimis τροποποιήσεις του άρθρου 132 παρ. 2 του ν. 4412/2016, η οποία δεν δημιουργεί πλεονέκτημα για τον ανάδοχο που επελέγη και δεν πλήττει τον ανταγωνισμό, δέχεται.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!