ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2018 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2018-07-31 00:00:00

Η υπ'αριθμόν ΚΑ/679/22.8.1996 ΚΥΑ (ΦΕΚ 826β), που αφορά την ανάθεση προμηθειών έργων από Ειδικούς Λογαριασμούς ΑΕΙ-ΤΕΙ, δεν αποκλείει τη δυνατότητα απευθείας ανάθεσης για λόγους ανωτέρας βίας.

Απόφαση 716/2018 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τύπος: 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!