1180/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
21/03/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Έργα). Πράξη Επιτρόπου.Φορέας ΔΕΥΑ. Συμπληρωματική σύμβαση για έργο κατασκευής αποχέτευσης οικισμών. Μη συνδρομή των προϋποθέσεων σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης διότι αφενός η αρχική σύμβαση αφορά σε άλλο έργο, ενώ ακόμη και αν ήθελε θεωρηθεί ότι οι εργασίες αφορούν στο έργο αποχέτευσης οικισμών δεν συντρέχουν έκτακτες και απρόβλεπτες καταστάσεις που να δικαιολογούν τη σύναψή της. Δέχεται την προσφυγή, ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!