1409/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
06/09/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Προμήθειες). Πράξη Επιτρόπου ΕλΣυν. Σύμβαση προμήθειας φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου. Πλημμέλειες της διαδικασίας: η σκοπούμενη τροποποίηση επιφέρει επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, διότι τα σχετικά κονδύλια της σύμβασης δεν είχαν ακόμα αναλωθεί και κατά συνέπεια η αναθέτουσα αρχή μπορούσε να κάνει χρήση των κονδυλίων αυτών προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της. Επιτρεπτή η σύναψη της ελεγχόμενης τροποποιητικής σύμβασης με αυξητική αναπροσαρμογή της τιμής του συμβατικού αντικειμένου λόγω απρόβλεπτων γεγονότων που προκαλούν αύξηση τιμών και ανατρέπουν την οικονομική ισορροπία της σύμβασης. Δέχεται την προσφυγή

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!