711/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
08/08/2022

Διαφορές από προσυμβατικό έλεγχο (Υπηρεσίες). Συνεκδίκαση προσφυγών ανάκλησης. Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, για την κάλυψη των αναγκών των κτηριακών εγκαταστάσεων Υπουργείου. Οι πλημμέλειες εντοπίζονται σε όρους της διακήρυξης σχετικά με τα κριτήρια για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των υποψηφίων και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών. Δέχεται τις συνεκδικαζόμενες προσφυγές

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!