ΑΠΟΦΑΣΗ 1640/2020 Ολομέλειας του Ε.Σ

2021-01-08 00:00:00

Η υποχρέωση καταβολής παραβόλου κρίνεται με βάση τον νόμο που ισχύει κατά τον χρόνο άσκησης του οικείου κατά περίπτωση ένδικου βοηθήματος ή μέσου. Δεν υφίσταται έννομο συμφέρον για την άσκηση αίτησης (και ήδη προσφυγής) αναθεώρησης σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας ανάθεσης της σύμβασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. 1640-2020.pdf

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!