1497/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
06/09/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Υπηρεσίες). Συνεκδίκαση προσφυγών ανάκλησης. Πράξη Ζ΄ Κλιμακίου. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του προσφεύγοντος Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Το δεδικασμένο που απορρέει από απόφαση Διοικητικού Εφετείου δεσμεύει, ως προς το κριθέν νομικό ζήτημα, τόσο την αναθέτουσα αρχή όσο και το Ελεγκτικό Συνέδριο, αναφορικά με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Απορρίπτει τις συνεκδικαζόμενες προσφυγές.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!