1183/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
21/03/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Υπηρεσίες). Πράξη Ζ΄ Κλιμακίου. Υπηρεσίες από εδάφους ψεκασμού ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς. Κρίση Κλιμακίου ότι απαραδέκτως υποβάλλονται προς έλεγχο 32 σχέδια συμβάσεων, διότι δεν κατελείπετο πεδίο προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας. Ζήτημα μείζονος σπουδαιότητας, παραπομπή στην Ολομέλεια για το θέμα συνταγματικότητας ή μη των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4325/2015. Το Τμήμα λαμβάνοντας υπόψη την κρίση της Ολομέλειας αφενός περί αντισυνταγματικότητας των ανωτέρω διατάξεων, αφετέρου περί μετάθεσης των αποτελεσμάτων αυτής, και της εκ της απόφασής της απορρέουσας σχετικής υποχρέωσης συμμόρφωσης της διοίκησης, στην αρχή του επομένου, από τη δημοσίευση της εν λόγω δικαστικής απόφασης, ημερολογιακού έτους (2023), δέχεται την προσφυγή, ανακαλεί την προσβαλλομένη Πράξη και αναπέμπει τον φάκελο της υπόθεσης στο Ζ΄ Κλιμάκιο, προκειμένου να διενεργηθεί ο επιβαλλόμενος έλεγχος νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης και των οικείων σχεδίων συμβάσεων σε πρώτο βαθμό, ανεξαρτήτως εάν το αντικείμενό τους έχει ολοσχερώς εκτελεσθεί.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!