ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝ. / 3.5.2017 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2017-09-26 00:00:00

Πρότυπη ένσταση άρθρου 91 παρ.2 ν.4129/2013 που αφορά αναδρομικές μειώσεις συντάξεων δικαστών (άρθρο 86 Ν.4307/2014).

Πρακτικά της 8ης Γεν. Συν. / 3.5.2017 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τύπος: 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!