ΑΠΟΦΑΣΗ 0193/2022 Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
28/03/2022

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Υπηρεσίες). Σύμβαση παροχής υπηρεσιών, ανάθεση της λειτουργίας Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου. Παράταση χρονικής ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. Εξασφάλιση πριν από τη σύναψη της σύμβασης του συνόλου της αναγκαίας πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης. Ελλιπής τεκμηρίωση προϋπολογισμού. Παραδοχή προσφυγής υπό όρο.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!