1297/2018 Απόφαση V Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
12/01/2021

Αγωγή ΤΕΑΠΑΣΑ για αποκατάσταση ζημίας προκληθείσας από την καταβολή – σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση- σε υπόλογο ποσού, το οποίο είχε αυτός αχρεωστήτως αποδώσει για αναπλήρωση εικονικού ελλείμματος ενσήμων. Δεν αποδείχθηκε ζημία. Αοριστία. Απορρίπτει.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!