1391/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
21/03/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Προμήθειες). Πράξη Επιτρόπου ΕλΣυν. Προμήθεια υγρών καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες Δήμου. Πλημμέλειες της διαδικασίας: η σκοπούμενη τροποποίηση επιφέρει σημαντική επέκταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης και συνεπεία  της επέκτασης αυτής και παράταση της ισχύος της σύμβασης κατά έξι (6) μήνες, χωρίς να βρίσκει έρεισμα στις επικαλούμενες από τον προσφεύγοντα Δήμο διατάξεις της παρ. 1 περ. γ΄ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Απρόβλεπτα γεγονότα – αύξηση τιμών καυσίμων, παράλληλα δυσχέρεια εξασφάλισης χρηματοδότησης. Δέχεται την προσφυγή.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!