Απόφαση 1310/2022 Ελάσσονος Ολομέλειας

2022-09-19 00:00:00

Παραγραφή της αξίωσης για ανάκτηση με δημοσιονομική διόρθωση αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενης πράξης – έναρξη, διακοπή και αναστολή της παραγραφής – ανώτατο χρονικό όριο της παραγραφής – ευχέρεια των κρατών μελών να θεσπίζουν μεγαλύτερες προθεσμίες παραγραφής υπό τον όρο το συνολικό χρονικό διάστημα που παρήλθε από τη διάπραξη της παρατυπίας έως την ολοκλήρωση της εκάστοτε προβλεπόμενης, μετά τη διαπίστωση αυτής, διοικητικής διαδικασίας για την αναζήτηση των αδικαιολογήτως καταβληθέντων ποσών, είναι εύλογο, ούτως ώστε η επιβολή εν τέλει του μέτρου της ανάκτησης να μην αντίκειται στις αρχές της αναλογικότητας και της ασφάλειας δικαίου, σε κάθε δε περίπτωση, δεν έχει υπερβεί την απόλυτη και μη επιδεχόμενη διακοπής οκταετή προθεσμία παραγραφής από τη διάπραξη στην οποία υπόκειται η αξίωση επιστροφής των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων, σύμφωνα με τις ρητές προβλέψεις του Κανονισμού 2988/1995.   Απόφαση 1310/2022

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!