939/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
10/11/2022

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Προμήθειες). Πράξη Επιτρόπου ΕλΣυν. Προμήθεια από Περιφέρεια πιλοτικού συστήματος πρόγνωσης υγείας ευπαθών ομάδων λόγω της πανδημίας covid-19. Το πιλοτικό σύστημα περιλαμβάνει: α) Κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης, β) Φορητές συσκευές – έξυπνα ρολόγια (Smart Watches) - 6000 τμχ., γ) Οθόνη κεντρικής διαχείρισης -30 τμχ., δ) Ταμπλέτες διαχείρισης (tablets) – 150 τμχ., ε) Λογισμικό διασύνδεσης και διάθεσης δεδομένων και στ) Ανάπτυξη εφαρμογής διαχειριστή. Πλημμέλειες: α) Δεν τεκμηριώνεται η έκταση και ο εύλογος χαρακτήρας της δημοσιονομικής επιβάρυνσης, β) Παραβιάζεται η αρχή της αποτελεσματικότητας, διότι δεν διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων του προγράμματος, γ) Αντί του πιστοποιητικού CE για τα προσφερόμενα είδη υποβλήθηκαν δηλώσεις συμμόρφωσης, δ) Παρεισέφρησαν αβλεψίες στο σχέδιο σύμβασης, οι οποίες πρέπει να διορθωθούν. Απορρίπτει τις προσφυγές (μειοψ.).

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!