960/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
25/01/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Προμήθειες). Πράξη ΣΤ΄ Κλιμακίου. Προμήθεια πυρίτιδας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης. Πλημμέλειες της διαδικασίας : α) δεν αιτιολογείται η συνδρομή κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απόβλεπα γεγονότα. β) Μη νομίμως έγινε δεκτή η προσφορά της αναδόχου εταιρείας. γ) Δεν διενεργήθηκε έλεγχος της προσωπικής κατάστασης της αναδόχου εταιρείας και της τυχόν συνδρομής των υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού της από τη διαδικασία ανάθεσης. δ) Το σχέδιο της ελεγχόμενης σύμβασης έχει συνταχθεί στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Εφαρμογή Δεύτερου Μέρους (άρθρα 14 έως 98) του ν. 3978/2011. Έννοια απροβλέπτου. Πρόσκληση οκτώ φορέων. Δέχεται την προσφυγή (μειοψ.).

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!