14/08/2019
Στην ενότητα «Επίκαιρη Νομολογία» αναρτήθηκαν τα Πρακτικά της 2ης Ειδ.Συν./08.08.2019 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Δ' ΤΜΗΜΑΤΩΝ) που...
12/08/2019
Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 108 Α παρ. 2 π.δ. 1225/1981) που αφορά σε αγωγή πολιτικής συνταξιούχου κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του ν.π.δ.δ. με...
08/08/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε ιδιωτική...
21/06/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις εργασίες ελαιοχρωματισμού 11 γραφείων στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας