18/12/2019
( αρθρ.108Α παρ. 2 π.δ. 1225/1981) που αφορά σε αγωγή στρατιωτικού συνταξιούχου κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Ε.Φ.Κ.Α. , αναφορικά με τη μη...
20/11/2019
Προδικαστικό ερώτημα (άρθρο 91 §2  ν. 4129/2013), αναφορικά με τις περικοπές των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του...
14/11/2019
Διακήρυξη του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ : «Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Εξοπλισμού και Εφαρμογών ΟΠΣ (CPV...
04/11/2019
«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ/ ΥΑΛΟΘΥΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ»