06/12/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 10 ΑΔΕΙΩΝ ADOBE PDF PACK ΚΑΙ 1 ΑΔΕΙΑΣ  ADOBE CREATIVE CLOUD ALL APPS /sites/default/files/73005_%...
04/12/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
20/11/2019
Προδικαστικό ερώτημα (άρθρο 91 §2  ν. 4129/2013), αναφορικά με τις περικοπές των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του...
14/11/2019
Προκήρυξη και Διακήρυξη του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ : «Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Εξοπλισμού και Εφαρμογών ΟΠΣ...