27/03/2019
Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 108 Α παρ. 2 π.δ. 1225/1981) που αφορά σε αγωγή στρατιωτικών συνταξιούχων κατά του Ελληνικού Δημοσίου (διατίθεται εδώ).
27/03/2019
Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 108 Α παρ. 2 π.δ. 1225/1981) που αφορά σε έφεση στρατιωτικής συνταξιούχου κατά του Ελληνικού Δημοσίου (διατίθεται εδώ).
13/02/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για το έτος 2019.
29/01/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για το έτος 2019.