21/06/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις εργασίες ελαιοχρωματισμού 11 γραφείων στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας
21/06/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις εργασίες καθαρισμού και κάλυψης δύο παρτεριών εκατέρωθεν της Εισόδου Α' της Κεντρικής Υπηρεσίας
15/05/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚ.ΣΥΝ. ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΚ.ΥΠΑΛΛ. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ