10/10/2019
Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τις Υπηρεσίες Επιτρόπου (1η και 2η) του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Ηρακλείου.
20/09/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «ανακαίνιση των χρωματισμών του θυρωρείου  καθώς και επτά (7) γραφείων στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας...
20/09/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «ανακαίνιση των χρωματισμών του θυρωρείου  καθώς και επτά (7) γραφείων στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας...