Περιλήψεις Νομολογίας

ΈγγραφοΜέγεθος
Συνταξιοδοτική Νομολογία 2002-2004 1.37 MB
ΈγγραφοΜέγεθος
Νομολογία Ι Τμήματος 2006 - Προσλήψεις 441.18 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Νομολογία Γ' Κλιμακίου 2004-2005 207.7 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Περιλήψεις VI Τμήματος 2007 285.98 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Νομολογία ΟΤΑ 2000-2006 535.37 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Νομολογία ΟΤΑ 2006 648.92 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Νομολογία ΟΤΑ 2007 1.01 MB
ΈγγραφοΜέγεθος
Απόφ. Ολομ. 1609/08 Προυποθέσεις συνταξιοδότησης άγαμων αρρένων τέκνων 138.64 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Απόφ. Ολομ. 1454/08 Προυποθέσεις συνταξιοδότησης ενηλίκων άγαμων αρρένων τέκνων 154.79 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Πρακτ. Ολομ. 8/08 ΄Ελεγχος απολογισμών ΟΤΑ σε περίπτωση μη έγκρισης από ΔΣ 236.83 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Νομολογία ΟΤΑ 2008 913.44 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Νομολογία ΟΤΑ 2009804.04 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Νομολογία Αποφάσεων Ολομελείας 2010 186.69 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Πρακτικό 8ης Συν. Ολομελείας 2008 236.83 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Νομολογία II Τμήματος 2011 189.67 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Νομολογία ΟΤΑ 2010 5.84 MB
ΈγγραφοΜέγεθος
Συνταξιοδοτική Νομολογία 2009 652.25 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
3η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ" 271.89 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
4η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ" 152.06 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Νομολογία ΟΤΑ 2010-2011 1.78 MB
ΈγγραφοΜέγεθος
2η ΕΙΔ.ΣΥΝ. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ" 332.15 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
1η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ" 144.34 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
2η-Α ΕΙΔ.ΣΥΝΕΔΡ. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ" 240.95 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
2η-Β ΕΙΔ.ΣΥΝΕΔΡ. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ" 163.28 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Νομολογία Αποφάσεων Ολομελείας & ΙΙ Τμήματος 2012 302.18 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης/30-10-2013 ΓΕΝ.ΣΥΝ. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 204.64 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Νομολογία ΟΤΑ 2012 1.26 MB
ΈγγραφοΜέγεθος
Πρότυπη δίκη-Περικοπές Δικαστικών Λειτουργών 347.59 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Συνταξιοδοτικό δικαίωμα ενήλικων άγαμων θυγατέρων 157.8 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Χρόνος παραγραφής αξιώσεων κατά του Δημοσίου 182.79 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Ισότητα των φύλων όσον αφορά την ύπαρξη ανήλικου παιδιού (3744_14) 135.19 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Ισότητα των φύλων όσον αφορά την ύπαρξη ανήλικου παιδιού (3748_14) 142.37 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Περικοπές στρατιωτικών συνταξιούχων - Απόφαση Ολομελείας Ε.Σ. 4707/2015 193.77 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Νομολογία Προληπτικού και Προσυμβατικού Ελέγχου 2014 1.17 MB
ΈγγραφοΜέγεθος
Περικοπές πρώην Ιατρού του Ε.Σ.Υ.- Απόφαση Ολομέλειας 7412/2015 246.04 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Ανάκληση παράνομης πράξης κανονισμού συντάξεως, εντός πενταετίας - Απφ.Ολμ. 190/2016 144.99 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Νομιμοποίηση Δαπανών Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. - Πρακτικά 17ης/30-09-2015 Γεν.Συν. Ολομέλειας 166.31 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Πρακτικό 1ης Ειδικής Συνεδρίασης Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου της 20/4/2016 561.39 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Νομολογία Προληπτικού και Προσυμβατικού Ελέγχου 2015 1.74 MB
ΈγγραφοΜέγεθος
Νομιμοποίηση δαπανών του Ειδικού Λογαριασμού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (άρθ.36 παρ.10 ν.4186/13) 213.31 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Μη εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας μετά την επιβολή προσαυξήσεων σε διαπιστωθέν έλλειμμα 220.05 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Συνταξιοδότηση ανδρών με εικοσαετή υπηρεσία και τρία τέκνα 155.23 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Συνταξιοδότηση πατέρα ανηλίκου, με τη συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας του 173.02 KB

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!