Περιλήψεις Νομολογίας

ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Συνταξιοδοτική Νομολογία 2002-2004 1.37 MB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Νομολογία Ι Τμήματος 2006 - Προσλήψεις 441.18 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Νομολογία Γ' Κλιμακίου 2004-2005 207.7 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Περιλήψεις VI Τμήματος 2007 285.98 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Νομολογία ΟΤΑ 2000-2006 535.37 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Νομολογία ΟΤΑ 2006 648.92 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Νομολογία ΟΤΑ 2007 1.01 MB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Απόφ. Ολομ. 1609/08 Προυποθέσεις συνταξιοδότησης άγαμων αρρένων τέκνων 138.64 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Απόφ. Ολομ. 1454/08 Προυποθέσεις συνταξιοδότησης ενηλίκων άγαμων αρρένων τέκνων 154.79 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Πρακτ. Ολομ. 8/08 ΄Ελεγχος απολογισμών ΟΤΑ σε περίπτωση μη έγκρισης από ΔΣ 236.83 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Νομολογία ΟΤΑ 2008 913.44 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Νομολογία ΟΤΑ 2009804.04 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Νομολογία Αποφάσεων Ολομελείας 2010 186.69 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Πρακτικό 8ης Συν. Ολομελείας 2008 236.83 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Νομολογία II Τμήματος 2011 189.67 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Νομολογία ΟΤΑ 2010 5.84 MB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Συνταξιοδοτική Νομολογία 2009 652.25 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon 3η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ" 271.89 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon 4η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ" 152.06 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Νομολογία ΟΤΑ 2010-2011 1.78 MB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon 2η ΕΙΔ.ΣΥΝ. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ" 332.15 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon 1η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ" 144.34 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon 2η-Α ΕΙΔ.ΣΥΝΕΔΡ. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ" 240.95 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon 2η-Β ΕΙΔ.ΣΥΝΕΔΡ. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ" 163.28 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Νομολογία Αποφάσεων Ολομελείας & ΙΙ Τμήματος 2012 302.18 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης/30-10-2013 ΓΕΝ.ΣΥΝ. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 204.64 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Νομολογία ΟΤΑ 2012 1.26 MB
ΈγγραφοΜέγεθος
Package icon Πρότυπη δίκη-Περικοπές Δικαστικών Λειτουργών 347.59 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Package icon Συνταξιοδοτικό δικαίωμα ενήλικων άγαμων θυγατέρων 157.8 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Package icon Χρόνος παραγραφής αξιώσεων κατά του Δημοσίου 182.79 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Ισότητα των φύλων όσον αφορά την ύπαρξη ανήλικου παιδιού (3744_14) 135.19 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Ισότητα των φύλων όσον αφορά την ύπαρξη ανήλικου παιδιού (3748_14) 142.37 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
Package icon Περικοπές στρατιωτικών συνταξιούχων - Απόφαση Ολομελείας Ε.Σ. 4707/2015 193.77 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Νομολογία Προληπτικού και Προσυμβατικού Ελέγχου 2014 1.17 MB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Περικοπές πρώην Ιατρού του Ε.Σ.Υ.- Απόφαση Ολομέλειας 7412/2015 246.04 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Ανάκληση παράνομης πράξης κανονισμού συντάξεως, εντός πενταετίας - Απφ.Ολμ. 190/2016 144.99 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Νομιμοποίηση Δαπανών Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. - Πρακτικά 17ης/30-09-2015 Γεν.Συν. Ολομέλειας 166.31 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Πρακτικό 1ης Ειδικής Συνεδρίασης Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου της 20/4/2016 561.39 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Νομολογία Προληπτικού και Προσυμβατικού Ελέγχου 2015 1.74 MB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Νομιμοποίηση δαπανών του Ειδικού Λογαριασμού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (άρθ.36 παρ.10 ν.4186/13) 213.31 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Μη εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας μετά την επιβολή προσαυξήσεων σε διαπιστωθέν έλλειμμα 220.05 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Συνταξιοδότηση ανδρών με εικοσαετή υπηρεσία και τρία τέκνα 155.23 KB
ΈγγραφοΜέγεθος
PDF icon Συνταξιοδότηση πατέρα ανηλίκου, με τη συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας του 173.02 KB

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Stay tuned on our latest news!