Ανακοινώσεις

Εισάγετε τουλάχιστον τρείς χαρακτήρες και εν συνεχεία επιλέξτε το περιεχόμενο που αναζητάτε.
16/03/2020
Προληπτικά μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.
24/01/2020
Επιλογή Έλληνα Δικαστή για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).
18/12/2019
( αρθρ.108Α παρ. 2 π.δ. 1225/1981) που αφορά σε αγωγή στρατιωτικού συνταξιούχου κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Ε.Φ.Κ.Α. , αναφορικά με τη μη καταβολή των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας
20/11/2019
Προδικαστικό ερώτημα (άρθρο 91 §2  ν. 4129/2013), αναφορικά με τις περικοπές των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος αδείας των συνταξιούχων του Δημοσίου.
14/08/2019
Στην ενότητα «Επίκαιρη Νομολογία» αναρτήθηκαν τα Πρακτικά της 2ης Ειδ.Συν./08.08.2019 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Δ' ΤΜΗΜΑΤΩΝ) που αφορούν σε τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών,...
12/08/2019
Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 108 Α παρ. 2 π.δ. 1225/1981) που αφορά σε αγωγή πολιτικής συνταξιούχου κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία "Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης" (Ε.Φ.Κ.Α.).

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Stay tuned on our latest news!