Ανακοινώσεις

Εισάγετε τουλάχιστον τρείς χαρακτήρες και εν συνεχεία επιλέξτε το περιεχόμενο που αναζητάτε.
20/11/2019
Προδικαστικό ερώτημα (άρθρο 91 §2  ν. 4129/2013), αναφορικά με τις περικοπές των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος αδείας των συνταξιούχων του Δημοσίου.
14/08/2019
Στην ενότητα «Επίκαιρη Νομολογία» αναρτήθηκαν τα Πρακτικά της 2ης Ειδ.Συν./08.08.2019 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Δ' ΤΜΗΜΑΤΩΝ) που αφορούν σε τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών,...
12/08/2019
Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 108 Α παρ. 2 π.δ. 1225/1981) που αφορά σε αγωγή πολιτικής συνταξιούχου κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία "Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης" (Ε.Φ.Κ.Α.).
27/03/2019
Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 108 Α παρ. 2 π.δ. 1225/1981) που αφορά σε αγωγή στρατιωτικών συνταξιούχων κατά του Ελληνικού Δημοσίου (διατίθεται εδώ).
27/03/2019
Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 108 Α παρ. 2 π.δ. 1225/1981) που αφορά σε έφεση στρατιωτικής συνταξιούχου κατά του Ελληνικού Δημοσίου (διατίθεται εδώ).
12/11/2018
Στην ενότητα "Επίκαιρη Νομολογία" αναρτήθηκε η απόφαση 1388/2018 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Stay tuned on our latest news!