Αποφάσεις Μείζονος Σπουδαιότητας

Εισάγετε τουλάχιστον τρείς χαρακτήρες και εν συνεχεία επιλέξτε το περιεχόμενο που αναζητάτε.

 

Απαλλαγή προσαυξήσεων άρθρου 46 παρ.3 του ν.4129/'13.'Εννοια βαρείας αμέλειας υπολόγου. Η παρεκλίνουσα συμπεριφορά θα πρέπει να συνιστά ιδιαιτέρως σοβαρή εκτροπή από το νόμο κατά τον κανόνα των συναλλαγών.

/sites/default/files/1272_2019.pdf

Οι μόνιμοι υπάλληλοι ο.τ.α. β' βαθμού δεν δικαιούνται την αποζημίωση του άρθρου 55 παρ. 4 του π.δ. 410/'88, διάταξη που εφαρμόζεται στους ο.τ.α α' βαθμού με κύριο ασφαλιστικό φορέα το Ι.Κ.Α./sites/default/files/1267_2019.pdf

Δημοσιονομική διόρθωση. Έναρξη παραγραφής παρατυπιών - παρανομιών, επιχειρησιακών - πολυετών προγραμμάτων.
Κρίσιμος ο χρόνος ολοκλήρωσης των επιμέρους πράξεων και όχι η τελική ολοκλήρωση του προγράμματος. Διακοπτικό γεγονός - έναρξη νέας προθεσμίας./sites/default/files/899_2019.pdf

Αρμόδιο το Ε.Σ. α) για διαφορές που αναφέρονται στο χρόνο έναρξης οικονομικών αποτελεσμάτων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και β) για αποκατάσταση ζημίας (με αγωγή) που προκλήθηκε λόγω πλημμελειών στις γνωματεύσεις Α.Υ.Ε.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Stay tuned on our latest news!