Αποφάσεις Μείζονος Σπουδαιότητας

Εισάγετε τουλάχιστον τρείς χαρακτήρες και εν συνεχεία επιλέξτε το περιεχόμενο που αναζητάτε.

Οι διατάξεις της περ. 21 υποπ/φου Γ.1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 με τις οποίες μειώθηκαν κατ’ επέκταση (άρθρου 9 π.δ.169/2007) οι συντάξεις πρώην μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. από 1/8/2012 αντίκεινται στο Σύνταγμα και στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.

Η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως αναστολής εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης σε χρόνο μεταγενέστερο της έκδοσης έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης δεν αίρει τη νομιμότητα αυτής, απλώς κωλύει τη λήψη περαιτέρω μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

/sites/default/files/1282_2019.pdf

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Stay tuned on our latest news!