Σχέσεις Ελεγκτικού Συνεδρίου με Κοινοβούλιο

 • 21.11.2018. Παρουσίαση της Έκθεσης επί του Ισολογισμού και Απολογισμού του Κράτους οικ. έτους 2017 στην Ειδική Επιτροπή του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους.
 • 18.10.2018. Παρουσίαση αποτελεσμάτων του ελέγχου των Ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης  προς τρίτους (27 εκθέσεις ελέγχου) σε κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. (Σχετικό οπτικοακουστικό υλικό είναι διαθέσιμο από τη Βουλή των Ελλήνων εδώ.)
 • 22.3.2017. Παράδοση στον Πρόεδρο της Βουλής της Ετησίας Έκθεσης έτους 2013
 • 31.10.2017. Παράδοση στον Πρόεδρο της Βουλής της Ετησίας Έκθεσης έτους 2014
 • 26.1.2015. Παράδοση στον Πρόεδρο της Βουλής της Ετησίας Έκθεσης έτους 2012
 • 14.1.2014. Παρουσίαση της Έκθεσης επί του Ισολογισμού και Απολογισμού του Κράτους οικ. έτους 2012 στην Ειδική Επιτροπή του Απολογισμού και του Γενικού ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους.(Σχετικό οπτικοακουστικό υλικό είναι διαθέσιμο από τη Βουλή των Ελλήνων εδώ.)
 • 4.2.2014. Παρουσίαση του οικονομικού ελέγχου και ελέγχου συμμόρφωσης επί των χρηματοδοτήσεων που έλαβε ο Ε.Λ.Κ.Ε. το Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας από το ΕΣΠΑ ελέγχου για το έτος 2011 σε κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής του Απολογισμού και του Γενικού ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους και της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. (Σχετικό οπτικοακουστικό υλικό είναι διαθέσιμο από τη Βουλή των Ελλήνων εδώ.)
 • 5.3.2014. Παρουσίαση του δημοσιονομικού ελέγχου και ελέγχου συμμόρφωσης των διαδικασιών προμηθειών και της διαχείρισης αποθεμάτων του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» για το έτος 2011 σε κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής του Απολογισμού και του Γενικού ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους και της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. (Σχετικό οπτικοακουστικό υλικό είναι διαθέσιμο από τη Βουλή των Ελλήνων εδώ.)
 • 22.1.2013. Παρουσίαση του ρόλου και της αποστολής του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.
 • 29.1.2013. Παρουσίαση της Έκθεσης επί του Ισολογισμού και Απολογισμού του Κράτους οικ. έτους 2011 στην Ειδική Επιτροπή του Απολογισμού και του Γενικού ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους.
 • 23.5.2013. Παρουσίαση των κανόνων και αρχών σχετικά με την προετοιμασία, εκτέλεση και έλεγχο της εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!