Πρόεδρος

2019

Βιογραφικό

Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου από την 5η Νοεμβρίου 2019

Docteur d'État en droit

«Πιστεύω ότι σε δύο χρόνια η Ελλάδα θα έχει το πλέον σύγχρονο και αποτελεσματικό Ελεγκτικό Συνέδριο στην Ευρώπη, με το υπάρχον ήδη  προσωπικό, δηλαδή με τους σημερινούς υπηρετούντες δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους».[1]

Έτος γέννησης 1957. Έγγαμος (1987), δύο παιδιά (1989, 1990). Νομικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1975-1979), πρώτος στη σειρά. Υποτροφίες από τη γαλλική Κυβέρνηση (1980-1984) και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (1980-1983, μη χρησιμοποιηθείσα).  Διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών (DEA) από το Πανεπιστήμιο Paris ΙΙ στο ποινικό δίκαιο (1980-1981), το δημόσιο δίκαιο (1982-1983) και τα δημόσια οικονομικά (1983-1985). Διδακτορική διατριβή στο δίκαιο των ατομικών δικαιωμάτων από το Πανεπιστήμιο Paris ΙΙ (1981-1985, βαθμός très honorable).

Στρατιωτική θητεία στην ελληνική πολεμική αεροπορία ως δόκιμος αξιωματικός (1984-1986).

Συμμετοχή στους διαγωνισμούς επιλογής δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (έτος 1986 και οι δύο, υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των υποψηφίων και στους δύο διαγωνισμούς).

Δικαστής του Συμβουλίου της Επικρατείας (1987-1993). Δικαστής του Ελεγκτικού Συνεδρίου (1993 και εφεξής.

Εισηγητής στις υποθέσεις προσυμβατικού ελεγχου. Κατά τις απαρχές της άσκησης από το Ελεγκτικό Συνέδριο του προσυμβατικού ελέγχου (1996-1999), που τότε ήταν προαιρετικός για τη Διοίκηση, αφορούσε μόνο τις δημόσιες προμήθειες και διεξήγετο από ad hoc κλιμάκια, άσκηση καθηκόντων εισηγητή Παρέδρου. Εισήχθη τότε η μέθοδος και η προσέγγιση του ελέγχου αυτού, που, βασιζόμενη στην ιδέα "ούτε τροχοπέδη, ούτε άλλοθι", οδήγησε στην αναζήτηση μόνον ουσιωδών πλημμελειών. Η επιτυχία του ελέγχου ήταν τέτοια που στη συνέχεια κατέστη υποχρεωτικός, επεκτάθηκε στα δημόσια έργα και τις υπηρεσίες και εν τέλει, το 2001, "συνταγματικοποιήθηκε".

Ελεγκτής σε κλιμάκιο υπό το γαλλικό Ελεγκτικό Συνέδριο για τον έλεγχο των δαπανών του Ο.Η.Ε. (πρόγραμμα σίτισης) στο Μπαγκλαντές (1997), των λογαριασμών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Δυτικοευρωπαϊκής (αμυντικής) Ένωσης (1998, 1999), της ετήσιας έκθεσης των ελεγκτών του ΝΑΤΟ (1996-2000).

Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, 2002-2013. Εισήγηση για την εισαγωγή του κεφαλαίου "GETTING RESULTS" της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου το Συνέδριο προσεγγίζει την όλη ενωσιακή διαχείριση υπό το πρίσμα στόχων, μέσων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Εισηγητής στην Ειδική Έκθεση με τίτλο "GETTING RESULTS" σχετικά με τους Οργανισμούς της Ένωσης. Πρόεδρος Τμήματος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Διοίκηση του ΙVου (ενωσιακές Τράπεζες και Οργανισμοί, δαπάνες των Θεσμών) και του Ιου Τμήματος (αγροτικές δαπάνες) του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα Τμήματα, εκτός από τα Μέλη τους, συγκροτούνται και από πολυάριθμο ελεγκτικό και διοικητικό προσωπικό. Πρόεδρος Τμήματος δύο φορές με την ψήφο των Μελών.

Πρόεδρος του ΙΙΙου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 2014-2019 Εκκρεμότητα στο Τμήμα στις 2.1.2014 άνω των 30.000 υποθέσεων, από τις οποίες περί τις 7.000 εκκρεμούσαν από το 2006 και περί τις 10.000 από το 2007. Σε αυτές προστέθηκαν και άλλες 6.000 περίπου στα μεσολαβήσαντα έτη. Οι εκκρεμούσες δικογραφίες έχουν περιορισθεί σήμερα σε λιγότερες από 8.500.

Προεδρεύων πρώτος αντιπρόεδρος στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2015-2019. Προεδρία σε περί τις 100 αποφάσεις της Ολομελείας.

Μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου. Με την ιδιότητα του αναπληρωτή του/της Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συμμετοχή, από το έτος 2016 και εφεξής, σε σχεδόν όλες τις συνεδριάσεις του Δικαστηρίου αυτού.

Πρόεδρος της νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την εκπόνηση της Δικονομίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η Επιτροπή εκπόνησε εντός 5 μηνών, Φεβρουάριος - Ιούνιος 2018, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δικονομίας. Πρόεδρος της Ομάδας εργασίας για την εκπόνηση του ελεγκτικού και διοικητικού Κανονισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η Ομάδα εκπόνησε εντός του 2018 το σχέδιο Κανονισμού, που στη συνέχεια υιοθέτησε η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δημοσιεύσεις, μεταξύ των άλλων, των εξής βιβλίων: "Η δίκαιη ισορροπία - Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου" (2018). "Εμείς ο Λαός - Η συνταγματική νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών" (2016). "Καλύτερο Κράτος: η σπατάλη η διαφθορά και ο σύγχρονος δημοσιονομικός έλεγχος" (2006), "Η συνταγματική και διοικητική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας" (1990, 1994, 2003). The Fair Balance - Justice as an Equilibrium Setting Exercise (2015). Liberté d'expression et diffamation - Une étude de jurisprudence à partir des théories de la justice (δημοσίευση της διδακτορικής διατριβής, 2011). Ομιλίες στις εξής, μεταξύ των άλλων, διεθνείς συναντήσεις: European Court of Human Rights (Seminar on the occasion of the inauguration of the new judicial year, Strasbourg, 2013); Université de Paris ΙΙΙ (Symposium on 60 years of the European Convention on Human Rights, Paris, 2010); London School of Economics (Conference on the debt crisis in Greece, London, 2010); International Federation of Accountants (IFAC), (Seminar on accounting and the financial crisis, Berlin, 2011); Conseil de l'Europe (La protection des droits sociaux en Europe, Chypre, 2017); Judicial Power Project (Web symposium on Constitutional Rights and Constitutional Design; Oxford; 2018). Διαθέσιμα στο διαδίκτυο τα περισσότερα.

 

[1] Δήλωση στον Τύπο αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για την προαγωγή στην θέση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στις 31 Οκτωβρίου 2019.

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Stay tuned on our latest news!