ΑΠΟΦΑΣΗ 1854/2019 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Οι διατάξεις της περ. 21 υποπ/φου Γ.1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 με τις οποίες μειώθηκαν κατ’ επέκταση (άρθρου 9 π.δ.169/2007) οι συντάξεις πρώην μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. από 1/8/2012 αντίκεινται στο Σύνταγμα και στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.

Documents 2: 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Stay tuned on our latest news!