ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ

Διευκρινήσεις για το με αριθ. πρωτ. 73029/6.12.2019 2019 κείμενο που αφορά τη Διακήρυξη για την Ανάθεση των Υπηρεσιών Καθαρισμού χώρων και εγκαταστάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην Αττική και σε Υπηρεσίες Επιτρόπων στην Περιφέρεια, καθώς και των συνημμένων στο Ανωτέρω κείμενο Διευκρινήσεων.

13/12/2019

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Stay tuned on our latest news!