Πρακτικός οδηγός για τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο των Δημοσίων Συμβάσεων των Δήμων, Περιφερειών και των νομικών τους Προσώπων (Π.Ο.Π.Ε.)

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Stay tuned on our latest news!