ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

1834 έως 1836

Από την ίδρυση  του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διορίσθηκε Αντιπρόεδρος και στη συνέχεια με το Β.Δ. 26 Απριλίου/8 Μαΐου 1834 (ΦΕΚ Α΄ 23) διορίσθηκε Γενικός Επίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Άσκησε τα καθήκοντά του μέχρι το έτος 1836 (ΦΕΚ Α΄ 71/4.12.1836). Διετέλεσε επί Ιωάννη Καποδίστρια Γραμματέας (Υπουργός) Οικονομικών και Εμπορίου από 24/9/1829 έως 27/9/1831 και μέλος του Πανελληνίου στην Κυβέρνηση Αυγ. Καποδίστρια. Διετέλεσε επίσης από 27/9/1831 έως 7/12/1831 Γενικός Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορίου. Την ίδια θέση είχε κατά την περίοδο από 8/12/1831 έως 28/3/1832. Τέλος, στην Κυβέρνηση Θεόδωρου Κολοκοτρώνη από 28/3/1832 έως 2/4/1832 και στην Κυβέρνηση Γεωργίου Κουντουριώτη από 2/4/1832 έως 29/9/1832 διετέλεσε Γραμματέας  Οικονομικών και Εμπορίου. Απεβίωσε στις 26/10/1878.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!