24195οικ_31.05.2022 (ΑΔΑ: Ψ7Ε3Ω-ΙΟΗ),

 Kοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή συνολικά εκατόν είκοσι επτά (127) σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!