ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 01/2022 ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Α) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΠΣ ΤΗΣ Κ.Υ.,  ΤΩΝ  Υ.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Π.Υ.Ε.,  ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ,  ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ
Β) ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (SERVERS κ.λπ.), ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ»),  ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ CPV: 50312610-4
 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!