Διατελέσαντες Πρόεδροι

(Η έρευνα διενεργήθηκε από τον πρώην Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Γεώργιο – Σταύρο Κούρτη. Ευγενής προσφορά εκ μέρους του στον ιστότοπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

1882 έως 1890

Υιός του οπλαρχηγού Βόνιτσας Αναστασίου Σουλτάνη. Κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821 παρέλαβε την Πάτρα από το Γάλλο στρατηγό Μαιζώνα και για πολλά χρόνια διετέλεσε φρούραρχος της πόλης αυτής. Ακολούθως, αρκετά νέος εισήλθε στην οικονομική υπηρεσία του Κράτους και στις 3/6/1873 διορίσθηκε ως Ελεγκτής στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Διετέλεσε Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου από 28/5/1882 μέχρι 6/1/1890. Απεβίωσε στις 19.9.1901

1890 έως 1892

Οικονομολόγος. Γεννήθηκε στη Θήρα το 1829. Διορίσθηκε στην Ταμιακή Υπηρεσία του Κράτους προαχθείς το 1881 στο βαθμό του Διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Πολιτεύθηκε στην εκλογική Περιφέρεια Τροιζηνίας και εκλέχθηκε Βουλευτής στη ΙΔ΄ Βουλή από 16/4/1895 μέχρι 9/12/1898. Διετέλεσε Υπουργός Οικονομικών από 23/2/1892 μέχρι 10/6/1892 στην Κυβέρνηση Κων. Κωνσταντόπουλου και Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου από 9/1/1890 μέχρι 23/2/1892. Απεβίωσε στις 13/6/1911.

1893 έως 1896

Γεννήθηκε το 1826 και σταδιοδρόμησε ως υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στις 22/1/1867 διορίσθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο με το βαθμό του Ελεγκτή. Το έτος 1881 προήχθη στο βαθμό του Αντιπροέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στις 18/5/1893 προήχθη στο βαθμό του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Άσκησε τα καθήκοντά μέχρι 2/9/1896, οπότε αποχώρησε λόγω συμπλήρωσης του 70ού έτους της ηλικίας του. Απεβίωσε το 1910.

1898 έως 1901

Διετέλεσε για σαράντα και πλέον έτη υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών. Στη συνέχεια διορίσθηκε Γενικός Γραμματέας στο ίδιο Υπουργείο (ΦΕΚ 186/10.6.1892)  και ακολούθως διορίσθηκε Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Άσκησε τα καθήκοντα του Προέδρου από 4/3/1899 μέχρι 29/12/1901, οπότε απεβίωσε.

1902 έως 1905

 Μεσσηνιακής καταγωγής. Γεννήθηκε το 1835 και σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1855 διορίσθηκε υπάλληλος στο Υπουργείο Οικονομικών, προήχθη αρχικά στο βαθμό του Οικονομικού Επιθεωρητή και ακολούθως, τον Φεβρουάριο του 1875 στο βαθμό του Τμηματάρχη του Εφοριακού Τμήματος. Τον Απρίλιο του 1880 διορίσθηκε Ελεγκτής στο Ελεγκτικό Συνέδριο και προήχθη διαδοχικά μέχρι το βαθμό του Αντιπροέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Διετέλεσε Υπουργός Οικονομικών στην Κυβέρνηση Νικολ. Δεληγιάννη από 12/1/1895 μέχρι 31/5/1895. Στις 30/5/1902 προήχθη στο βαθμό του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και... περ/ρα

1905 έως 1914

Καταγόταν από την Κόρινθο και σταδιοδρόμησε ως υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών όπου κατέλαβε όλους τους βαθμούς της ιεραρχίας του Υπουργείου αυτού. Από το Δεκέμβριο 1901 έως 28/6/1902 διετέλεσε Διευθυντής της Σταφιδικής Τράπεζας. Στις 18/12/1902 διορίσθηκε Διευθυντής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και στις 28/6/1903 Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών. Στις 17/7/1905 διορίσθηκε Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άσκησε τα καθήκοντα του Προέδρου έως 17/10/1914 οπότε απεβίωσε.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!