Διατελέσαντες Γενικοί Επίτροποι

1887 εώς 1888

Διετέλεσε Γενικός Επίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο από 1887 έως 1888.

1888 εώς 1891

Γεννήθηκε το 1821. Διετέλεσε Γενικός Επίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο από 1888 έως 26/7/1891. Επίσης διετέλεσε Βουλευτής Μεσσήνης στη Δ΄ Βουλή (1854-1856) στην Ε΄ Βουλή (1856-1859), στη ΣΤ΄ Βουλή (1859- 1860) στη Β΄ Εθνοσυνέλευση (1862-1864) στη Β΄ Βουλή (1868-1869) στην Ε΄ Βουλή (1873-1874) στη ΣΤ΄ Βουλή (1874-1875) στη Ζ΄ Βουλή (1875-1879) στην Η΄ Βουλή (1879-1881) στη Θ΄ Βουλή (1881-1885) και στην Ι΄ Βουλή (1885-1886), Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (1866-1867) Υπουργός Ναυτικών στην Κυβέρνηση Δημ. Βούλγαρη από 2/11/1865 έως 6/11/1865, Υπουργός Παιδείας στην Κυβέρνηση... περ/ρα

1891 εώς 1902

Διετέλεσε Γενικός Επίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο από 1891 έως 1902.

1902 εώς 1905

Γεννήθηκε το 1843 από Μεσολόγγι. Διετέλεσε Γενικός Επίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο από 5/7/1902 έως τις αρχές του 1905. Επίσης διετέλεσε Βουλευτής Ευρυτανίας στη Ε΄ Βουλή (1873-1874) στη ΣΤ΄ Βουλή (1874- 1875) στη Ζ΄ Βουλή (1875-1879) στη Η΄ Βουλή (1879-1881) στη Θ΄ Βουλή (1881-1885) και στη Ι΄ Βουλή (1885-1886) Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας στη ΙΑ΄ Βουλή (1887-1890) στη ΙΒ΄ Βουλή (1890-1892) Βουλευτής Ευρυτανίας στη ΙΓ΄ Βουλή (1892-1895) και στη ΙΔ΄ Βουλή (1895-1898), Υπουργός Δικαιοσύνης στην Κυβέρνηση Επαμ. Δεληγεώργη από 26/11/1876 έως 1/12/1876 Υπουργός Παιδείας στην... περ/ρα

1905

Γεννήθηκε το 1844 Οικονομολόγος και Καθηγητής Πανεπιστημίου. Διετέλεσε Βουλευτής Αχαϊοήλιδος στη ΙΒ΄ Βουλή (1890-1892), Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Γενικός Επίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο από 1/2/1905 έως 16/7/1905 οπότε απολύθηκε. Απεβίωσε το 1927.

1905 εώς 1914

Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών και ακολούθως από τον Ιανουάριο 1905 Γενικός Επίτροπος στην Ιερά Σύνοδο μέχρι 16/7/1905 οπότε διορίσθηκε Γενικός Επίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ασκήσας τα καθήκοντά του έως το έτος 1914.

1914 εώς 1923

Διετέλεσε Γενικός Επίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο από 1914 έως 1923.

1923 εώς 1925

Διετέλεσε Γενικός Επίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο από 1923 έως 1925. Προηγουμένως το Σεπτέμβριο 1903 διορίσθηκε Πάρεδρος στο Ελεγκτικό Συνέδριο και το Νοέμβριο 1922 Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Απεβίωσε στις 16/1/1926.

1925 εώς 1929

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1863 Ανώτατος Δικαστικός τριτότοκος υιός του Φίλωνα Φίλωνος Βουλευτή Βοιωτίας και Προέδρου της Βουλής. Σπούδασε νομικά και διετέλεσε Δικηγόρος και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (1909) Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου (1914) και Γενικός Επίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο από 1925 έως 1929. Μετά τη συγκρότηση του Συμβουλίου Επικρατείας διορίσθηκε Σύμβουλος Επικρατείας (1929-1934). Απεβίωσε το 1948.

1926 εώς 1940

Διετέλεσε Γενικός Επίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο για ένδεκα έτη από 1929-1940.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Stay tuned on our latest news!