Περιλήψεις Νομολογίας

AttachmentSize
PDF icon Συνταξιοδοτική Νομολογία 2002-2004 1.37 MB
AttachmentSize
PDF icon Νομολογία Ι Τμήματος 2006 - Προσλήψεις 441.18 KB
AttachmentSize
PDF icon Νομολογία Γ' Κλιμακίου 2004-2005 207.7 KB
AttachmentSize
PDF icon Περιλήψεις VI Τμήματος 2007 285.98 KB
AttachmentSize
PDF icon Νομολογία ΟΤΑ 2000-2006 535.37 KB
AttachmentSize
PDF icon Νομολογία ΟΤΑ 2006 648.92 KB
AttachmentSize
PDF icon Νομολογία ΟΤΑ 2007 1.01 MB
AttachmentSize
PDF icon Απόφ. Ολομ. 1609/08 Προυποθέσεις συνταξιοδότησης άγαμων αρρένων τέκνων 138.64 KB
AttachmentSize
PDF icon Απόφ. Ολομ. 1454/08 Προυποθέσεις συνταξιοδότησης ενηλίκων άγαμων αρρένων τέκνων 154.79 KB
AttachmentSize
PDF icon Πρακτ. Ολομ. 8/08 ΄Ελεγχος απολογισμών ΟΤΑ σε περίπτωση μη έγκρισης από ΔΣ 236.83 KB
AttachmentSize
PDF icon Νομολογία ΟΤΑ 2008 913.44 KB
AttachmentSize
PDF icon Νομολογία ΟΤΑ 2009804.04 KB
AttachmentSize
PDF icon Νομολογία Αποφάσεων Ολομελείας 2010 186.69 KB
AttachmentSize
PDF icon Πρακτικό 8ης Συν. Ολομελείας 2008 236.83 KB
AttachmentSize
PDF icon Νομολογία II Τμήματος 2011 189.67 KB
AttachmentSize
PDF icon Νομολογία ΟΤΑ 2010 5.84 MB
AttachmentSize
PDF icon Συνταξιοδοτική Νομολογία 2009 652.25 KB
AttachmentSize
PDF icon 3η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ" 271.89 KB
AttachmentSize
PDF icon 4η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ" 152.06 KB
AttachmentSize
PDF icon Νομολογία ΟΤΑ 2010-2011 1.78 MB
AttachmentSize
PDF icon 2η ΕΙΔ.ΣΥΝ. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ" 332.15 KB
AttachmentSize
PDF icon 1η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ" 144.34 KB
AttachmentSize
PDF icon 2η-Α ΕΙΔ.ΣΥΝΕΔΡ. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ" 240.95 KB
AttachmentSize
PDF icon 2η-Β ΕΙΔ.ΣΥΝΕΔΡ. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ" 163.28 KB
AttachmentSize
PDF icon Νομολογία Αποφάσεων Ολομελείας & ΙΙ Τμήματος 2012 302.18 KB
AttachmentSize
PDF icon ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης/30-10-2013 ΓΕΝ.ΣΥΝ. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 204.64 KB
AttachmentSize
PDF icon Νομολογία ΟΤΑ 2012 1.26 MB
AttachmentSize
Package icon Πρότυπη δίκη-Περικοπές Δικαστικών Λειτουργών 347.59 KB
AttachmentSize
Package icon Συνταξιοδοτικό δικαίωμα ενήλικων άγαμων θυγατέρων 157.8 KB
AttachmentSize
Package icon Χρόνος παραγραφής αξιώσεων κατά του Δημοσίου 182.79 KB
AttachmentSize
PDF icon Ισότητα των φύλων όσον αφορά την ύπαρξη ανήλικου παιδιού (3744_14) 135.19 KB
AttachmentSize
PDF icon Ισότητα των φύλων όσον αφορά την ύπαρξη ανήλικου παιδιού (3748_14) 142.37 KB
AttachmentSize
Package icon Περικοπές στρατιωτικών συνταξιούχων - Απόφαση Ολομελείας Ε.Σ. 4707/2015 193.77 KB
AttachmentSize
PDF icon Νομολογία Προληπτικού και Προσυμβατικού Ελέγχου 2014 1.17 MB
AttachmentSize
PDF icon Περικοπές πρώην Ιατρού του Ε.Σ.Υ.- Απόφαση Ολομέλειας 7412/2015 246.04 KB
AttachmentSize
PDF icon Ανάκληση παράνομης πράξης κανονισμού συντάξεως, εντός πενταετίας - Απφ.Ολμ. 190/2016 144.99 KB
AttachmentSize
PDF icon Νομιμοποίηση Δαπανών Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. - Πρακτικά 17ης/30-09-2015 Γεν.Συν. Ολομέλειας 166.31 KB
AttachmentSize
PDF icon Πρακτικό 1ης Ειδικής Συνεδρίασης Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου της 20/4/2016 561.39 KB
AttachmentSize
PDF icon Νομολογία Προληπτικού και Προσυμβατικού Ελέγχου 2015 1.74 MB
AttachmentSize
PDF icon Νομιμοποίηση δαπανών του Ειδικού Λογαριασμού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (άρθ.36 παρ.10 ν.4186/13) 213.31 KB
AttachmentSize
PDF icon Μη εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας μετά την επιβολή προσαυξήσεων σε διαπιστωθέν έλλειμμα 220.05 KB
AttachmentSize
PDF icon Συνταξιοδότηση ανδρών με εικοσαετή υπηρεσία και τρία τέκνα 155.23 KB
AttachmentSize
PDF icon Συνταξιοδότηση πατέρα ανηλίκου, με τη συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας του 173.02 KB

Subscribe to our newsletter

Stay tuned on our latest news!