Οργανόγραμμα Γραμματειών

Υπηρεσία Επιτρόπου "Γραμματεία"

  • Αποτελείται από δώδεκα τμήματα, όπου εντάσσονται και δύο γραφεία εξυπηρέτησης των υπηρεσιακών και δικαστικών συμβουλίων του Δικαστηρίου.Ο Επίτροπος της Υπηρεσίας Επιτρόπου στη Γραμματεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι προϊστάμενοι των τμημάτων της παρίστανται στις συνεδριάσεις και συντάσσουν τα πρακτικά της, επιμελούνται για την έγκαιρη και ακριβή διεξαγωγή των εργασιών της υπηρεσίας του και επικυρώνουν τα αντίγραφα των πράξεων και των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και των εγγράφων αλληλογραφίας. Ο Επίτροπος ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και εποπτεύει το προσωπικό που ανήκει στην υπηρεσία του.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!