ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
18/12/2019

( αρθρ.108Α παρ. 2 π.δ. 1225/1981) που αφορά σε αγωγή στρατιωτικού συνταξιούχου κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Ε.Φ.Κ.Α. , αναφορικά με τη μη καταβολή των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Stay tuned on our latest news!