ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ΗΣ ΕΙΔ.ΣΥΝ./08.08.2019 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
14/08/2019

Στην ενότητα «Επίκαιρη Νομολογία» αναρτήθηκαν τα Πρακτικά της 2ης Ειδ.Συν./08.08.2019 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Δ' ΤΜΗΜΑΤΩΝ) που αφορούν σε τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα».

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Stay tuned on our latest news!