Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 108 Α παρ. 2 π.δ. 1225/1981)

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
12/08/2019

Προδικαστικό Ερώτημα (άρθρο 108 Α παρ. 2 π.δ. 1225/1981) που αφορά σε αγωγή πολιτικής συνταξιούχου κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία "Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης" (Ε.Φ.Κ.Α.).

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Stay tuned on our latest news!